LED diode

Reklame sa LED diodama su postale veoma popularne i brzo su dobile prednost u odnosu na klasične reklame sa fluo cevima. Njihova prednost su mala potrošnja električne energije i interaktivnost.

Pod interaktivnosti se smatra mogućnost programiranja dioda da:

  • Menjaju boje (žuta, bela, plava, zelena…)
  • Pale se i gase naizmenično
  • Oiviče slovo ili celu reklamu uz razne efekte